Językiem angielskim włada obecnie około 1,5 mld ludzi na świecie. Dla ok. 400 mln jest on językiem ojczystym (pierwszym), dla kolejnych 400 mln – językiem drugim (nie ojczystym), natomiast dalsze 600-700 mln posługuje się nim jako językiem obcym. Uniwersalny język ludzkości...